9 thay đổi thuế trong năm 2014 bạn không muốn bỏ lỡ

Mục lục:

9 thay đổi thuế trong năm 2014 bạn không muốn bỏ lỡ
9 thay đổi thuế trong năm 2014 bạn không muốn bỏ lỡ
Anonim
Hàng năm, IRS cập nhật mã số thuế để phản ánh những thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Gần đây, IRS đã thông báo các thay đổi về luật thuế cho năm 2014. Nhiều thay đổi tương đối nhỏ này có thể ảnh hưởng đến bạn trong năm thuế sắp tới.
Hàng năm, IRS cập nhật mã số thuế để phản ánh những thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Gần đây, IRS đã thông báo các thay đổi về luật thuế cho năm 2014. Nhiều thay đổi tương đối nhỏ này có thể ảnh hưởng đến bạn trong năm thuế sắp tới.

Hãy nhớ rằng, những thay đổi thuế năm 2014 này ảnh hưởng đến năm thuế 2014, do đó bạn sẽ không thấy những thay đổi này được phản ánh trong các loại thuế bạn nộp trong năm 2014. Thay vào đó, bạn sẽ thấy chúng vào năm tới, khi bạn nộp thuế 2014 trong tháng 1-tháng 4 2015.

Dưới đây là một số thay đổi về thuế năm 2014 mà bạn nên biết:

Bảng thuế suất

Mỗi năm, IRS cập nhật bảng thuế suất dựa trên chi phí điều chỉnh cuộc sống. 2014 là không khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thay đổi thuế suất của năm nay trong bài viết này về thuế suất thuế thu nhập liên bang mới.

Tín dụng thu nhập kiếm được

Tín dụng thu nhập kiếm được là một khoản tín dụng thuế hoàn lại cho người Mỹ làm việc có thu nhập thấp hơn. Hoàn trả đơn giản có nghĩa là nếu nghĩa vụ thuế của bạn là 0 đô la và bạn vẫn còn lại tín dụng thu nhập (EIC hoặc EITC), IRS sẽ cắt séc cho bạn.

EIC thường có sẵn cho các cá nhân có thu nhập kiếm được từ việc làm cho người khác hoặc điều hành một doanh nghiệp hoặc trang trại. Để hội đủ điều kiện, quý vị phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ, phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú nhân cả năm (hoặc người nước ngoài không cư trú khai thuế chung với công dân hoặc người nước ngoài thường trú), và quý vị không thể là người phụ thuộc cho người khác.

Bạn cũng phải từ 25 đến 65 tuổi hoặc có con phụ thuộc đủ tiêu chuẩn để đủ điều kiện nhận tín dụng thuế.

EITC dựa trên thu nhập kiếm được của bạn. Số tiền tín dụng sẽ lớn hơn nếu bạn có nhiều con hơn, và nó sẽ tăng dần khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Dưới đây là các giới hạn và số tiền tín dụng thu nhập kiếm được trong năm 2014:

Không có trẻ em Một đứa trẻ Hai đứa trẻ Ba + Trẻ em
Số thu nhập kiếm được $6,480 $9,720 $13,650 $13,650
Số tiền tín dụng tối đa $496 $3,305 $5,460 $6,143
Ngưỡng Giai đoạn Ngưỡng (Đơn, Chủ hộ hoặc Người phối ngẫu còn sống) $8,110 $17,830 $17,830 $17,830
Số tiền hoàn thành giai đoạn (Đơn, Chủ hộ hoặc Người phối ngẫu còn sống) $14,590 $38,511 $43,756 $46,997
Ngưỡng Ngưỡng Ngưỡng (Kết Hợp Nộp Hồ Sơ Chung) $13,540 $23,260 $23,260 $23,260
Số tiền hoàn thành giai đoạn (Kết hôn cùng nộp hồ sơ) $20,020 $43,941 $49,186 $52,427

(Nguồn: IRS)

Bảng này hơi khó hiểu, vì vậy, hãy nói về nó chi tiết hơn.

Đầu tiên, “số tiền thu nhập kiếm được” là số tiền thu nhập tối thiểu bạn cần phải kiếm được để đủ điều kiện nhận tín dụng. "Ngưỡng lượng giới hạn ngưỡng" là điểm mà tại đó tín dụng của bạn sẽ bắt đầu giảm và "số tiền hoàn thành" là điểm mà tại đó bạn không còn đủ điều kiện cho tín dụng nữa.

Vì vậy, nếu bạn là vợ chồng cùng nhau nộp đơn và bạn có hai con, bạn có thể nhận được tín dụng nếu bạn kiếm được ít nhất 13.650 đô la trong năm 2014. Bạn sẽ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng đầy đủ là $ 5,460 nếu thu nhập của bạn từ 13.650 đô la đến 23.260 đô la. Nếu thu nhập của bạn nằm trong khoảng từ 23.260 đô la đến 49.186 đô la, bạn sẽ nhận được một phần tín dụng, nhưng nếu bạn kiếm được nhiều hơn $ 49,186, bạn sẽ không đủ điều kiện cho bất kỳ EITC nào.

Hai điều nữa cần lưu ý về khoản tín dụng này: Nếu bạn đã lập gia đình riêng, bạn hoàn toàn không đủ điều kiện. Và nếu bạn có thu nhập đầu tư hơn 3.350 đô la, bạn cũng sẽ không đủ điều kiện.

Thuế tối thiểu thay thế

Nếu bạn là người có thu nhập tương đối cao, bạn có thể cần phải trả thuế tối thiểu thay thế. Trong năm 2014, số tiền miễn thuế cho AMT là:

 • Lợi nhuận chung hoặc vợ chồng sống sót: 82.100 đô la
 • Đơn hoặc chủ hộ: $ 52,800
 • Cá nhân kết hôn Nộp riêng: $ 41,050
 • Tài sản và tín thác: 23.500 đô la

(Nguồn: IRS)

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn

Trong năm 2014, khấu trừ cá nhân tiêu chuẩn là:

 • Kết hôn với các vợ chồng cùng chung sống và sống sót: $ 12,400
 • Chủ hộ: $ 9.100
 • Độc thân: 6.200 đô la
 • Đã lập gia đình nộp đơn riêng: $ 6.200

(Nguồn: IRS)

Khấu trừ tuổi hoặc mù

Trong năm 2014, khoản khấu trừ tiêu chuẩn bổ sung cho người già và người mù là 1.200 đô la. Đối với cá nhân già hoặc mù không kết hôn hoặc vợ / chồng còn sống, số tiền khấu trừ đó tăng lên 1.500 đô la.

(Nguồn: IRS)

Giới hạn về các khoản khấu trừ theo Hạng mục

Nếu bạn đang lập kế hoạch phân loại thuế của mình, hãy lưu ý rằng có giới hạn tổng thể về các khoản khấu trừ theo từng khoản mục. Mỗi loại khoản khấu trừ theo từng khoản mục thường có giới hạn riêng, nhưng đây là tổng hạn chế tổng cho tất cả các khoản khấu trừ được phân loại.

Lưu ý rằng các giới hạn này khá cao và hầu hết chúng ta không phải lo lắng về chúng vì giới hạn khấu trừ tổng thể lớn hơn giới hạn chúng tôi kiếm được trong năm 2014. Nhưng đây là những hạn chế tổng thể được cập nhật cho năm 2014:

 • Kết hôn Nộp đơn cùng hoặc sống cùng người phối ngẫu: $ 305,050
 • Chủ hộ: 279.650 USD
 • Đơn lẻ: $ 254,200
 • Đã lập gia đình nộp đơn riêng: 152.525 đô la

(Nguồn: IRS)

Miễn Cá nhân

Giống như khấu trừ tiêu chuẩn, việc miễn thuế cá nhân thường tăng lên một chút mỗi năm. Trong năm 2014, số tiền miễn thuế cá nhân là $ 3,950. Việc miễn trừ này bắt đầu từ một thu nhập nhất định và không được phép đối với người có thu nhập cao hơn ngưỡng thu nhập. Xem biểu đồ dưới đây để biết số tiền pha:

Tình trạng nộp hồ sơ Bắt đầu giai đoạn (AGI) Đã hoàn thành Phaseout (AGI)
Kết hôn cùng với vợ chồng $305,050 $427,550
Thủ trưởng hộ gia đình $279,650 $402,150
Độc thân $254,200 $376,700
Đã lập gia đình nộp riêng $152,525 $213,775

(Nguồn: IRS)

Phí bảo hiểm dài hạn

Gần đây, chính phủ bắt đầu cung cấp các quyền lợi về thuế đối với bảo hiểm chăm sóc dài hạn vì làn sóng những người bùng nổ trẻ em có thể rút Medicaid nếu họ không có bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể khấu trừ phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn của mình như là một chi phí y tế.

Phí bảo hiểm dài hạn có thể được liệt kê trong Phụ lục A theo chi phí y tế, mặc dù việc khấu trừ này ở độ tuổi trẻ là khó khăn vì chi phí y tế phải vượt quá 10% tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn để khấu trừ. Tuy nhiên, nếu bạn có rất nhiều chi phí y tế trong một năm, mà có nhiều khả năng là bạn tuổi tác, bạn có thể viết ra phí bảo hiểm của bạn.

(Cho đến năm 2017, những người từ 65 tuổi trở lên vẫn có thể khấu trừ chi phí vượt quá 7,5% AGI của họ. Sau năm 2017, quy tắc 10% sẽ áp dụng cho tất cả mọi người.)

Nếu bạn tự làm chủ, bạn có thể viết phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn như là một phần của khoản khấu trừ bảo hiểm y tế của bạn. Và nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập với tư cách là một công ty C, việc xóa sổ thuế sẽ còn tốt hơn nữa.

Nói chuyện với chuyên gia thuế của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể viết ra phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn của bạn. Dưới đây là những hạn chế cao cấp cho năm 2014:

 • Tuổi từ 40 trở xuống (vào cuối năm thuế): $ 370
 • Lứa tuổi 41-50: 700 đô la
 • Độ tuổi 51-60: 1.400 đô la
 • Độ tuổi 61-70: 3.720 đô la
 • Tuổi 71+: 4,660 đô la

(Nguồn: IRS)

Thuế quà tặng

Đưa ra nhiều tiền mà không phải chịu hậu quả nghiêm trọng về thuế có thể phức tạp. Nhưng miễn là bạn dính vào giới hạn thuế quà tặng trong năm, bạn sẽ không sao.

Trong năm 2014, bạn có thể chi tối đa 14.000 đô la cho bất kỳ cá nhân nào và tránh thuế quà tặng. Nếu bạn muốn cho một số tiền lớn hơn, ví dụ, con trai và con dâu của bạn với mục đích mua nhà, tiết kiệm cho trường học, hoặc nhiều thứ khác, bạn có thể trả 14.000 đô la cho mỗi người, cho tổng số $ 28,000 tiền quà tặng miễn thuế.

Và bạn và vợ / chồng của bạn có thể cung cấp nhiều hơn mà không kích hoạt thuế quà tặng. Chỉ cần làm một món quà từ mỗi bạn cho mỗi người trong số họ. Vì vậy, vợ / chồng của bạn có thể cung cấp cho con trai của bạn $ 14.000 và con dâu của bạn $ 14,000. Sau đó, bạn có thể làm tương tự. Bạn sẽ cung cấp tổng số 56.000 đô la mà không kích hoạt thuế quà tặng.

Ngoài ra, nếu bạn đã kết hôn với vợ / chồng không phải là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể trả tối đa $ 145.000 mà không kích hoạt thuế quà tặng trong năm 2014.

(Nguồn: IRS)

Chủ đề phổ biến.