Bạn có thể trả phí bảo hiểm bằng tiền HSA không?

Bạn có thể trả phí bảo hiểm bằng tiền HSA không?
Bạn có thể trả phí bảo hiểm bằng tiền HSA không?
Anonim
Image
Image

Hỏi: Có thể sử dụng tiền trong tài khoản HSA (Tài khoản Tiết kiệm Heath) để trả phí bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ không?

Đáp: Bạn chỉ có thể sử dụng quỹ HSA để thanh toán cho các loại bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm chăm sóc dài hạn
  • Bảo hiểm tiếp tục chăm sóc sức khỏe (chẳng hạn như COBRA)
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong khi bạn nhận được bồi thường thất nghiệp
  • Medicare và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác nếu bạn từ 65 tuổi trở lên.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin đầy đủ về Tài khoản Tiết kiệm Heath trong Ấn phẩm IRS 969.

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.