Đánh giá thế chấp CapWest

Mục lục:

Đánh giá thế chấp CapWest
Đánh giá thế chấp CapWest
Anonim

Nếu bạn đã suy nghĩ về việc mua một căn nhà, đảm bảo một mức lãi suất hợp lý trên thế chấp của bạn sẽ đảm bảo rằng bạn không trả quá nhiều cho tài sản của bạn theo thời gian. Giá cả ở mức thấp nhất mọi thời đại và kinh doanh với một công ty đáng tin cậy, như CapWest Mortgage, có thể giúp bạn nhận được một khoản thế chấp đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc cho phép bạn tái cấp vốn thế chấp hiện tại của mình. CapWest Mortgage là công ty mẹ của Farmers Bank Trust, một ngân hàng thuộc sở hữu gia đình đã được liên bang điều lệ từ năm 1907.

CapWest cung cấp một thỏa thuận bảo thủ các khoản vay mua nhà và các sản phẩm thế chấp bao gồm các sản phẩm cho vay của FHA và VA. Họ cũng cung cấp khoản thế chấp tỷ lệ cố định 30 năm, thế chấp tỷ lệ cố định 15 năm, 5/1 ARM ngoài một số sản phẩm tái cấp vốn thế chấp. Họ có thể bắt đầu cho vay trên toàn nước Mỹ và theo CapWest Mortgage, họ cung cấp một số mức giá thấp nhất và chi phí đóng cửa trên thị trường và không có chi phí linh tinh hoặc ẩn. Một khi bạn tài trợ nhà của bạn thông qua CapWest, họ sẽ tiếp tục phục vụ tất cả các nhu cầu vay mua nhà của bạn miễn phí, ngay cả trên thế chấp nhà mới. Đây là Chương trình khách hàng cho cuộc sống của họ.

CapWest Mortgage Giá

CapWest Mortgage là một người cho vay trực tiếp của Fannie Mae. Điều này mang lại cho công ty một lợi thế bởi vì nó cho phép họ giữ mức giá của họ thấp mà cuối cùng chuyển thành tiền tiết kiệm cho người vay tiền. CapWest Mortgage theo truyền thống được biết là đủ điều kiện cho khách hàng vay tiền cho một sản phẩm thế chấp ngay cả khi tín dụng của họ ít hơn hoàn hảo. Không cần thẩm định nhà của họ và bạn có thể tài trợ tới 97% giá trị nhà của bạn. CapWest cũng sẽ thương lượng thay mặt cho bên vay để giảm bớt một số khoản phí không thể tránh khỏi của bên thứ ba, điều này sẽ làm cho thế chấp của bạn trở nên hợp lý nhất.
CapWest Mortgage là một người cho vay trực tiếp của Fannie Mae. Điều này mang lại cho công ty một lợi thế bởi vì nó cho phép họ giữ mức giá của họ thấp mà cuối cùng chuyển thành tiền tiết kiệm cho người vay tiền. CapWest Mortgage theo truyền thống được biết là đủ điều kiện cho khách hàng vay tiền cho một sản phẩm thế chấp ngay cả khi tín dụng của họ ít hơn hoàn hảo. Không cần thẩm định nhà của họ và bạn có thể tài trợ tới 97% giá trị nhà của bạn. CapWest cũng sẽ thương lượng thay mặt cho bên vay để giảm bớt một số khoản phí không thể tránh khỏi của bên thứ ba, điều này sẽ làm cho thế chấp của bạn trở nên hợp lý nhất.

CapWest Mortgage Complaint History (nguồn BBB)

Better Business Bureau gợi ý rằng khi xem xét thông tin khiếu nại, bạn nên tính đến quy mô và khối lượng giao dịch của công ty. Người tiêu dùng cũng nên hiểu rằng bản chất của khiếu nại và phản hồi của công ty đối với họ thường quan trọng hơn số lượng khiếu nại. BBB đã xử lý tổng cộng 15 đơn khiếu nại về công ty này trong 36 tháng qua, một giai đoạn báo cáo tiêu chuẩn. Trong tổng số 15 đơn khiếu nại đã đóng trong 36 tháng, 7 vụ đã bị đóng trong năm ngoái.

Những khiếu nại liên quan:

  • (1) Về vấn đề thanh toán hoặc thu tiền
  • (3) Về vấn đề hợp đồng
  • (2) Về vấn đề dịch vụ khách hàng
  • (3) Về vấn đề hoàn lại tiền hoặc trao đổi
  • (4) Về vấn đề thực hành bán hàng
  • (2) Về vấn đề dịch vụ

Những khiếu nại này đã bị đóng như:

  • (12) Đã giải quyết
  • (3) Đóng cửa hành chính

Dựa trên các tập tin BBB, CapWest Mortgage này có Xếp hạng BBB của A + trên thang điểm từ A + đến F.

Cách nhận báo giá thế chấp

Bất cứ ai có tín dụng tốt, những người muốn mua nhà hoặc tái tài trợ thế chấp của họ là một ứng cử viên cho một thế chấp từ CapWest. Công ty có thể bắt đầu cho vay ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang. CapWest Mortgage cũng là một công ty cho vay quốc gia được Costco phê duyệt. Điều này có nghĩa là nếu bạn là thành viên của Costco, bạn sẽ đủ điều kiện để được giảm giá thành viên đặc biệt. Để tìm hiểu thêm về chương trình giảm giá này, quý vị có thể gọi 1-877-800-7818 và đại diện sẵn sàng nhận cuộc gọi của quý vị 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Để có được báo giá thế chấp, bạn có thể truy cập trang web của họ và đăng ký bất kỳ lúc nào.

Chủ đề phổ biến.