Tôi có phải trả tiền để nhận tiền thừa kế không?

Mục lục:

Tôi có phải trả tiền để nhận tiền thừa kế không?
Tôi có phải trả tiền để nhận tiền thừa kế không?
Anonim

Hỏi cô gái tiền: Tôi có phải trả tiền để nhận được một thừa kế không?

Q. Tôi đã được bảo rằng tôi có một di sản đến với tôi, nhưng tôi phải trả cho FDIC một khoản phí xử lý trước khi tôi có thể nhận tiền. Điều này có đúng không?

A. Tuyệt đối không! Bạn không bao giờ phải trả FDIC hoặc bất cứ ai để nhận được một thừa kế. Điều này nghe giống như một scam nghiêm trọng mà bạn nên tránh xa để tránh được các nạn nhân của tội phạm mạng. Bạn có thể báo cáo thông tin về điều này cho Ủy ban Thương mại Liên bang để họ có thể điều tra.

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.