Thực hiện tín dụng xây dựng số dư thẻ tín dụng?

Thực hiện tín dụng xây dựng số dư thẻ tín dụng?
Thực hiện tín dụng xây dựng số dư thẻ tín dụng?
Anonim
Image
Image

Q. Có nên trả hết số dư thẻ tín dụng của bạn đầy đủ mỗi tháng hoặc để lại số dư để tạo tín dụng không?

Đ. Tốt hơn hết là trả hết tiền vào thẻ tín dụng của bạn mỗi tháng.

Mặc dù thực tế là bạn phải sử dụng tín dụng để xây dựng tín dụng, mang số dư thẻ tín dụng từ tháng này sang tháng khác không tăng điểm tín dụng của bạn - nó chỉ làm tăng số tiền lãi bạn phải trả! Cách tốt nhất để xây dựng tín dụng là thanh toán hóa đơn đúng hạn, không vượt quá 30% hạn mức có sẵn của thẻ tín dụng, kết hợp các loại tín dụng (thẻ tín dụng và khoản vay trả góp) và tích lũy lịch sử tín dụng lâu dài.

Thẻ tín dụng hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.