Đánh giá thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO

Đánh giá thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO
Đánh giá thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO
Anonim

Có rất nhiều lý do tại sao một người tiêu dùng sẽ quyết định đăng ký một thẻ tín dụng. Một có thể là một chương trình phần thưởng tuyệt vời, đảm bảo số tiền tối đa được lưu với mỗi lần mua hàng. Một lý do khác có thể là lãi suất thấp, do đó số dư di chuyển không mất chi phí cho một cánh tay và một chân. Không có vấn đề gì của bạn tìm kiếm để có được ra khỏi một thẻ tín dụng, các FNBO tối đa thưởng thẻ tín dụng có một chút của tất cả mọi thứ.

Tỷ lệ giới thiệu là lý do tuyệt vời để kiểm tra thẻ tín dụng và Thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO kèm theo APR giới thiệu 0% trên chuyển khoản số dư trong 12 tháng và mua hàng trong sáu tháng. Nếu thực hiện chuyển khoản số dư, phí chuyển khoản số dư 4% sẽ được áp dụng. Khi tỷ lệ giới thiệu đã hết hạn, APR sẽ chuyển về 11,99%, 15,99% hoặc 19,99%, phụ thuộc vào lịch sử tín dụng của người nộp đơn. Tín dụng tốt đến xuất sắc được yêu cầu phải được chấp thuận cho thẻ này vì vậy mặc dù lãi suất thay đổi, chỉ những người nộp đơn có lịch sử tín dụng tốt mới được chấp thuận.

Thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO cung cấp một trong các chương trình phần thưởng thẻ tín dụng vani nhiều hơn, nhưng vanilla cũng có thể có nghĩa là đơn giản và rắc rối miễn phí. Mỗi đô la chi tiêu kiếm được chủ thẻ một điểm thưởng và điểm có thể được mua lại cho hàng hóa, du lịch và tiền mặt. Điểm không bao giờ hết hạn và không có tối đa các điểm có thể kiếm được. Chương trình phần thưởng cung cấp tỷ lệ chuyển đổi chuẩn là 100 điểm = 1 đô la cho hầu hết các mặt hàng.

Một lợi ích bổ sung của thẻ này; không cần lệ phí hàng năm. Thẻ tín dụng thưởng tối đa của FNBO không nổi trội ở bất kỳ khu vực cụ thể nào, tuy nhiên đó là thẻ tín dụng tổng thể vững chắc. FNBO là một trong những ngân hàng có uy tín nhất hiện nay và bất kỳ ai xem xét việc đăng ký Thẻ tín dụng thưởng tối đa FNBO nên truy cập trang ứng dụng an toàn của họ để biết thêm thông tin.

Chủ đề phổ biến.