Làm thế nào để biết ngay lập tức bạn đang được kết nối - Phần 2 (Metro Dream Homes)

Làm thế nào để biết ngay lập tức bạn đang được kết nối - Phần 2 (Metro Dream Homes)
Làm thế nào để biết ngay lập tức bạn đang được kết nối - Phần 2 (Metro Dream Homes)
Anonim

Sáng nay tôi đã viết về một thỏa thuận bất động sản đang được cung cấp bởi Metro Dream Homes. Tin tức đến từ một bài báo của tờ Washington Post của Elizabeth Razzi. Vâng, cô ấy đã báo cáo lại về Metro Dream Homes và CEO của nó. Rõ ràng, vào năm 2001, Andrew H. Williams đồng ý với một lệnh ngừng hoạt động vĩnh viễn cho công việc kinh doanh của mình do cáo buộc ông đang điều hành một chương trình Ponzi. Nó cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp Metro Dream Homes chạy được dự định để trả hết các khoản thế chấp của các thành viên đang gặp một chút rắc rối. Williams đang yêu cầu các thành viên của mình kiên nhẫn hơn. Đây là bài báo đầy đủ của Elizabeth Razzi, Before Metro Dream, A 2001 Ponzi Accusation.

Chủ đề phổ biến.