Cải cách chăm sóc sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến tài khoản tiết kiệm sức khỏe như thế nào?

Mục lục:

Cải cách chăm sóc sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến tài khoản tiết kiệm sức khỏe như thế nào?
Cải cách chăm sóc sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến tài khoản tiết kiệm sức khỏe như thế nào?
Anonim

Lợi ích của Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA)

Bạn có biết rằng 10 bước của một cô gái tiền trong cuộc sống miễn phí nợ, hiện có sẵn dưới dạng sách điện tử ngắn? Bạn sẽ tìm thấy nó trong Amazon Kindle Store, Cửa hàng Sony Reader, cửa hàng sách điện tử Fictionwise và hơn thế nữa. Bạn có biết rằng khi bạn mua một cuốn sách Kindle, bạn có thể đọc nó trên PC, Mac, iPhone, iPad hoặc Kindle? Tìm hiểu cách dễ dàng để thoát ra khỏi nợ nần và tránh nợ tốt - ít hơn $ 4.00! Kiểm soát tài chính của bạn và tạo ra một tương lai an toàn hơn.

Nhiêu tai nguyên hơn:

HSAcenter.com

Thông tin HSA từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Ấn phẩm IRS 969, Tài khoản tiết kiệm sức khỏe và các kế hoạch chăm sóc sức khỏe được ưu đãi thuế khác

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.