Làm thế nào sẽ thanh toán một khoản vay ảnh hưởng đến tín dụng của bạn?

Làm thế nào sẽ thanh toán một khoản vay ảnh hưởng đến tín dụng của bạn?
Làm thế nào sẽ thanh toán một khoản vay ảnh hưởng đến tín dụng của bạn?
Anonim
Image
Image

Q. Tôi đã đi vào một chút tiền và có thể trả hết khoản vay xe hiện tại của tôi khoảng 4.000 đô la. Nó sẽ tốt hơn cho điểm tín dụng của tôi (đó là khủng khiếp và tôi đang cố gắng để sửa chữa) để trả hết toàn bộ khoản vay hoặc trả nó trong gia số trong suốt thời gian còn lại của khoản vay? A. Thanh toán hết toàn bộ số dư tiền vay của xe hơi cùng một lúc sẽ tăng điểm số tín dụng của bạn nhanh hơn là trả hết nợ theo thời gian. Khi bạn có ít nợ hơn so với tín dụng tổng thể có sẵn của bạn, bạn giảm tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn, mà tích cực ảnh hưởng đến điểm số tín dụng của bạn. Theo myfico.com, việc sử dụng tín dụng ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn tới 30%. Tuy nhiên, trước khi bạn chi tiêu tiền mặt của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn có một quỹ khẩn cấp dồi dào được lưu trữ.

Các mẹo liên quan:

  • Biết lịch sử tín dụng của bạn
  • Nơi để có được điểm số tín dụng của bạn
  • Làm thế nào để tăng điểm số tín dụng của bạn một cách nhanh chóng
  • Tiền khẩn cấp cho một nền kinh tế mới

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.