Thanh toán thế chấp của bạn

Mục lục:

Thanh toán thế chấp của bạn
Thanh toán thế chấp của bạn
Anonim

Mẹo nhanh để thanh toán thế chấp của bạn

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán thế chấp của mình do khó khăn về tài chính, bạn có thể đủ điều kiện cho một trong các tùy chọn cứu trợ trong Chương trình Giá cả phải chăng của chính phủ, chẳng hạn như sửa đổi khoản vay.

Để đăng ký Chương trình Sửa đổi Nhà Giá cả phải chăng (HAMP), bạn phải sở hữu và sống trong nhà, đã lấy tiền thế chấp trước năm 2009 và thanh toán hàng tháng (bao gồm thuế tài sản, bảo hiểm và phí chủ sở hữu nhà) vượt quá 31% của tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế) của bạn. Hãy nhớ truy cập vào makehomeaffordable.gov để biết thêm chi tiết về chương trình.

Hình ảnh thế chấp lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.