Tái tài trợ thế chấp dưới nước của bạn

Mục lục:

Tái tài trợ thế chấp dưới nước của bạn
Tái tài trợ thế chấp dưới nước của bạn
Anonim

Mẹo nhanh: Bạn muốn tái tài trợ thế chấp dưới nước của mình?

Chương trình Tái cấp vốn Nhà ở Liên bang (HARP), được thiết lập hết hạn trong tháng này, đã được gia hạn một năm đến tháng 6 năm 2011. Đó là tin tuyệt vời cho các chủ nhà muốn tái cấp vốn thế chấp nhưng không thể vì giá trị nhà của họ thấp hơn mức bình thường cho vay để hướng dẫn bảo lãnh giá trị. Bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình HARP nếu thế chấp của bạn được sở hữu hoặc bảo đảm bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac, bạn hiện đang thanh toán và số dư thế chấp của bạn không vượt quá 125% giá trị nhà của bạn. Truy cập makehomeaffordable.gov để biết thêm chi tiết về chương trình và liên hệ với người cho vay của bạn về tái cấp vốn theo chương trình liên bang này.

Hình ảnh thế chấp lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.