Richard Ferri về việc liệu một nhà đầu tư có nên mua ETF hay quỹ tương hỗ hay không

Mục lục:

Richard Ferri về việc liệu một nhà đầu tư có nên mua ETF hay quỹ tương hỗ hay không
Richard Ferri về việc liệu một nhà đầu tư có nên mua ETF hay quỹ tương hỗ hay không
Anonim
Image
Image
Nhà đầu tư có nên mua quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ không? Câu trả lơi con phụ thuộc vao nhiêu thư. Nó phụ thuộc vào các ưu tiên mà một nhà đầu tư có. Có ba yếu tố thúc đẩy quyết định: chi phí, quyền nuôi con và thuận tiện. Trọng lượng mà mỗi người đặt vào mỗi trong ba yếu tố này sẽ xác định xem họ sẽ hạnh phúc hơn với ETF hay quỹ tương hỗ.
Nhà đầu tư có nên mua quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ không? Câu trả lơi con phụ thuộc vao nhiêu thư. Nó phụ thuộc vào các ưu tiên mà một nhà đầu tư có. Có ba yếu tố thúc đẩy quyết định: chi phí, quyền nuôi con và thuận tiện. Trọng lượng mà mỗi người đặt vào mỗi trong ba yếu tố này sẽ xác định xem họ sẽ hạnh phúc hơn với ETF hay quỹ tương hỗ.

Cách đơn giản nhất để xem xét chi phí, quyền nuôi con và thuận tiện là phân tích các lựa chọn quỹ Vanguard. Họ cung cấp cả hai quỹ ETF và cổ phiếu quỹ tương hỗ của cùng một quỹ.

ETF và chi phí quỹ tương hỗ

ETF và chi phí quỹ tương hỗ có năm loại:

1. Tỷ lệ chi phí: Cả hai quỹ tương hỗ và ETF đều có phí quản lý và chi phí hành chính. Lấy ví dụ, quỹ Vanguard Total Stock Market. Chi phí cho cổ phần của nhà đầu tư (VTSMX) là 0,19%, cổ phiếu Đô đốc (VTSAX) là 0,09, và cổ phiếu ETF (VTI) là 0,07%. Chỉ cần sử dụng tỷ lệ chi phí làm cho sự lựa chọn cho ETFs dễ dàng. Tuy nhiên, chi phí tổng thể phức tạp hơn so với tỷ lệ chi phí.

2. Hoa hồng: Khi bạn mua ETF thông qua một nhà môi giới, chẳng hạn như Vanguard Brokerage Service (VBS) hoặc Charles Schwab, bạn sẽ trả tiền hoa hồng để mua quỹ Vanguard. Tại đa số các công ty môi giới, hoa hồng để mua các quỹ tương hỗ cao hơn so với việc mua đồng đô la tương đương với cổ phiếu ETF. Không có hoa hồng nếu bạn mua quỹ tương hỗ Vanguard trực tiếp thông qua Vanguard.

3. Spread giao dịch: Một giao dịch tồn tại cho bất kỳ chứng khoán nào được giao dịch trên sàn giao dịch. Đó là một cách các công ty môi giới và thương nhân tự bảo hiểm rủi ro và kiếm tiền. Với ETFs, chênh lệch mua (hỏi) và bán (giá thầu) là chênh lệch giữa số tiền bạn thanh toán và giá trị tài sản ròng thực sự (“NAV”) của quỹ tại thời điểm bạn mua. NAV chỉ được biết vào cuối ngày giao dịch. Trong ngày, ước tính NAV được công bố sau mỗi 15 giây. Ước tính đó được gọi là Giá trị được chỉ định trong ngày (IIV). Sự lan truyền xung quanh IIV có thể là một xu hoặc hai phần trên mỗi cổ phiếu, hoặc có thể là 25 xu cho mỗi cổ phiếu tùy thuộc vào thời điểm bạn mua, thanh khoản của chứng khoán cơ bản và niềm tin rằng IIV gần với NAV (có thể một vấn đề với chứng khoán Mỹ và chứng khoán nước ngoài giao dịch thưa thớt). Chỉ giao dịch ETF trên sàn giao dịch, vì vậy chi phí này không ảnh hưởng đến người mua quỹ tương hỗ.

4. Phí đổi quà: Một số quỹ tương hỗ có phí mua lại nếu chúng không được giữ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, cổ phiếu quỹ tương hỗ Vanguard REIT có mức phí mua lại 1% nếu được giữ dưới 1 năm. Cổ phiếu ETF không có phí mua lại.

5. Thuế: Các quỹ tương hỗ phân phối lợi nhuận chịu thuế thực hiện cho các nhà đầu tư vào cuối mỗi năm. Các loại thuế bạn trả cho những bản phân phối đó là chi phí. ETFs có hiệu quả thuế nhiều hơn quỹ tương hỗ bởi vì họ tạo và mua lại cổ phiếu ETF mới “bằng hiện vật”, cho phép người quản lý quỹ dỡ bỏ chứng khoán cơ sở chi phí thấp mà không có cổ đông nào phát sinh lợi tức vốn thực hiện. Quy trình thực tế khá chi tiết và nằm trong cuốn sách ETF của tôi. Quỹ Vanguard là ngoại lệ. Quỹ ETF Vanguard và quỹ tương hỗ là từ cùng một danh mục đầu tư. Do đó, việc xử lý thuế là như nhau, mặc dù tôi sẽ thêm rằng Vanguard không có lợi thế về thuế khác vì cấu trúc lớp đa chia sẻ. Họ có thể thu thuế thua lỗ trong quỹ vì đổi tiền mặt trên phần chia sẻ quỹ chung.

Lưu ký quỹ ETF và quỹ tương hỗ

Lưu ký là sự cân nhắc (Lưu ký là nơi tài khoản của bạn cư trú):

1. Trực tiếp với công ty quỹ: Các nhà đầu tư có tài khoản Vanguard có thể mua các quỹ tương hỗ Vanguard mở không có hoa hồng. Tuy nhiên, giao dịch cổ phiếu quỹ tương hỗ mở được giới hạn một lần mỗi ngày vào cuối ngày tại NAV.

2. Gián tiếp với một công ty môi giới (ví dụ: VBS, Fidelity, Schwab, Merrill): Các nhà đầu tư trả tiền hoa hồng để mua các quỹ tương hỗ mở và ETF. Chi phí hoa hồng khác nhau đáng kể giữa các công ty và khác nhau đối với quỹ tương hỗ so với ETFs. Nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu ETF bất cứ lúc nào trong ngày khi thị trường mở cửa theo giá thị trường hiện tại. Cổ phiếu quỹ Vanguard tương hỗ mở có thể được mua thông qua một số công ty môi giới. Tuy nhiên, giao dịch sẽ diễn ra vào cuối ngày tại NAV và sẽ có một khoản hoa hồng.

Tiện lợi của quỹ ETF và quỹ tương hỗ

Yếu tố thuận tiện:

1. Nếu bạn muốn đơn giản và chỉ muốn quỹ Vanguard (không có khoản đầu tư khác hoặc quỹ của công ty khác) thì hãy mở một tài khoản Vanguard và mua các quỹ tương hỗ mở.

2. Nếu bạn muốn một tài khoản bao gồm quỹ Vanguard và các khoản đầu tư khác như cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ, ETF và quỹ tương hỗ của công ty khác, thì bạn nên mở tài khoản tại công ty môi giới chiết khấu cho phép bạn tiếp cận tất cả các khoản đầu tư đó.

Đưa ra quyết định giữa quỹ ETF và quỹ tương hỗ:

1. Nếu bạn định mua chỉ quỹ Vanguard - hãy chuyển trực tiếp đến Vanguard. Đây là lựa chọn ít tốn kém nhất cho các nhà đầu tư lớp Admiral Share. Đối với nhà đầu tư Chia sẻ các nhà đầu tư lớp học, đây cũng là một lựa chọn chi phí thấp nếu bạn mua nhiều tiền trong một danh mục đầu tư đa dạng và nếu bạn là chi phí trung bình bằng đô la.

2. Nếu bạn có kế hoạch mua các khoản đầu tư khác ngoài quỹ Vanguard và muốn sự tiện lợi của một người bảo quản - hãy chọn một người giám sát chi phí thấp và mua Vanguard ETFs thay vì quỹ tương hỗ mở Vanguard. Chi phí hoa hồng thấp hơn và tỷ lệ chi phí cho ETFs cũng thấp hơn (thấp hơn một chút so với Đô đốc). Điều đó sẽ mang đến sự tiện lợi và chi phí thấp.

3.Nếu bạn không quan tâm đến việc có nhiều tài khoản hoặc sự bất tiện trong việc theo dõi và giao dịch ở những nơi khác nhau và bạn đang đầu tư thường xuyên, hãy đi thẳng với Vanguard trực tiếp cho quỹ Vanguard và mở một tài khoản giám sát chi phí thấp cho tất cả các khoản đầu tư khác.

4. Nếu bạn chỉ mua một vài quỹ Vanguard một lần, thì đó là một đồng xu quăng. Bạn có thể đi trực tiếp qua Vanguard hoặc mua ETF. Sự khác biệt chi phí là quá gần để gọi. Đối với các cổ đông của nhà đầu tư, việc mua một ETF có chi phí thấp nhất có thể là lựa chọn chi phí thấp nhất trong ngắn hạn, tuy nhiên các nhà đầu tư Vanguard trực tiếp có thể chuyển đổi cổ phần của Nhà đầu tư thành Đô đốc khi quỹ đạt 100.000 USD tài sản.

Chủ đề phổ biến.