Bạn có nên ký vào mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không?

Bạn có nên ký vào mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không?
Bạn có nên ký vào mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không?
Anonim

Q. Vợ tôi đã có thói quen không ký vào mặt sau thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của cô ấy. Thay vào đó, cô viết "xem ID" trong không gian chữ ký. Có điều gì sai với chiến lược này không?

A. Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ cho đến khi được chủ thẻ ủy quyền ký tên và nhân viên cửa hàng phải từ chối mọi thẻ chưa ký - nhưng nhiều người không biết rõ quy tắc.

Nó dễ dàng hơn để có được đi với thẻ unsigned những ngày này với rất nhiều máy swipe tự phục vụ. Nhưng không ký một thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng là nguy hiểm vì kẻ trộm có thể ký tên cho bạn và sau đó chữ ký của họ trên biên nhận sẽ khớp với nhau. Việc viết "xem ID" ở mặt sau có thể không hữu ích vì một số công ty thẻ cấm người bán yêu cầu ID như một điều kiện bán hàng, vì vậy cửa hàng có thể không bắt buộc phải yêu cầu ngay cả khi họ nhận thấy ghi chú của bạn.

Đề xuất của tôi sẽ luôn là ký vào mặt sau thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn để đảm bảo danh tính của bạn và tín dụng của bạn luôn an toàn.

Image
Image

Nhận thêm các mẹo như thế này trong cuốn sách của Money Girl Di chuyển thông minh để làm giàu từ nhà bán lẻ yêu thích của bạn: Sách in: Amazon | Barnes & Noble | Biên giới

Sách điện tử: Amazon | Barnes & Noble | iTunes Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.