Ngừng trả phí ngân hàng!

Ngừng trả phí ngân hàng!
Ngừng trả phí ngân hàng!
Anonim
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn đang làm bạn mất tiền, thay vì bỏ tiền vào túi của bạn, đã đến lúc tìm kiếm tài khoản mới! Có rất nhiều tài khoản kiểm tra bảo hiểm FDIC không có số dư tối thiểu, không có phí bảo trì, không phí ATM, séc miễn phí và thẻ ghi nợ miễn phí. Địa điểm ưa thích của tôi để tìm kiếm các tài khoản séc miễn phí, lãi suất cao là checkfinder.com.
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn đang làm bạn mất tiền, thay vì bỏ tiền vào túi của bạn, đã đến lúc tìm kiếm tài khoản mới! Có rất nhiều tài khoản kiểm tra bảo hiểm FDIC không có số dư tối thiểu, không có phí bảo trì, không phí ATM, séc miễn phí và thẻ ghi nợ miễn phí. Địa điểm ưa thích của tôi để tìm kiếm các tài khoản séc miễn phí, lãi suất cao là checkfinder.com.

Dưới đây là 5 mẹo để cắt giảm phí ngân hàng của bạn và kiếm được nhiều tiền lãi hơn:

  1. Tránh phí ATM bằng (a) chỉ sử dụng máy rút tiền của ngân hàng của bạn, (b) nhận một tài khoản hoàn trả phí ATM ngoài mạng lưới của bạn, hoặc (c) lấy lại tiền mặt khi bạn mua hàng bằng thẻ ghi nợ của mình.

  2. Không bao giờ trả phí thấu chi bằng cách chọn không có bảo vệ thấu chi. Thay vào đó, hãy yêu cầu ngân hàng của bạn liên kết tài khoản séc của bạn với khoản tiết kiệm hoặc đến hạn mức tín dụng để tiền sẽ có sẵn để chi trả thấu chi.

  3. Đăng ký nhận thông báo ngân hàng miễn phí thông báo cho bạn bằng e-mail hoặc tin nhắn văn bản nếu số dư ngân hàng của bạn giảm xuống dưới một số tiền nhất định.

  4. Luôn đáp ứng các yêu cầu về tài khoản, chẳng hạn như thực hiện một số giao dịch thẻ ghi nợ nhất định để tránh phí và đủ điều kiện nhận mức lãi suất cao nhất được cung cấp.

  5. Xem thông tin ngân hàng về các thay đổi tài khoản quan trọng như phí mới hoặc phí tăng. Kiểm tra nhanh chóng giấy hoặc báo cáo điện tử của bạn về lỗi hoặc hoạt động tài khoản trái phép và ngay lập tức báo cáo cho ngân hàng của bạn.

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock

Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.