Khấu trừ lãi suất thế chấp là gì?

Mục lục:

Khấu trừ lãi suất thế chấp là gì?
Khấu trừ lãi suất thế chấp là gì?
Anonim
Reader Shaz muốn biết:
Reader Shaz muốn biết:

Khoản khấu trừ lãi suất thế chấp là gì và tôi có cần bao gồm khoản tiền đó trên tờ khai thuế của tôi không?

ĐÁP: Khấu trừ lãi suất thế chấp là một lợi ích về thuế được đề nghị để khuyến khích chủ nhà.

Nhấp vào đây để xem Video khấu trừ lãi suất thế chấp của tôi!

Không có người nộp thuế là cần thiết để yêu cầu khấu trừ thuế hoặc tín dụng mà họ được hưởng. Tuy nhiên, khi một lợi ích có thể làm giảm hóa đơn thuế của bạn và tiết kiệm tiền cho bạn, thì chắc chắn là khôn ngoan để lấy nó! Việc khấu trừ lãi suất thế chấp là một trong những loại thuế tiết kiệm tiền tốt nhất được giải tỏa ở đó.

Ai đủ điều kiện cho khoản khấu trừ lãi suất thế chấp?

Để tìm hiểu thêm, hãy đảm bảo xem video ngắn về tuyên bố khấu trừ lãi suất thế chấp, nơi tôi giải thích chi tiết hơn và trả lời cho bạn 6 câu hỏi thường gặp.

Nhấp vào đây để xem Video khấu trừ lãi suất thế chấp của tôi!

********** Kết nối với tôi trên web trên các trang web xã hội như Facebook, Twitter, Google+ và LinkedIn.

Bấm vào đây để tải xuống 2 chương sách miễn phí!

Hình ảnh lịch sự của Shutterstock

Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.