Ai được đề nghị khấu trừ lãi suất thế chấp?

Ai được đề nghị khấu trừ lãi suất thế chấp?
Ai được đề nghị khấu trừ lãi suất thế chấp?
Anonim
Image
Image

Q. Con gái tôi sở hữu ngôi nhà nơi cô ấy sống nhưng không thể trả tiền thế chấp vào năm ngoái trong khi cô ấy đi làm. Chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi sẽ thực hiện các khoản thanh toán thế chấp của cô ấy và cô ấy sẽ trả lại cho tôi sau. Tôi có thể yêu cầu khấu trừ lãi suất thế chấp cho các khoản thanh toán tôi đã thực hiện cho cô ấy không?

Đ: Không, bạn không đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ lãi suất thế chấp cho khoản nợ của người khác.

Để biết thêm thông tin về các câu hỏi phổ biến liên quan đến khấu trừ lãi suất thế chấp, hãy xem video tôi đã thực hiện đối tượng tại đây.

Mortgage Hình ảnh lịch sự của Shutterstock Thêm lời khuyên từ Money Girl

Chủ đề phổ biến.